Uzmanību !

Kuldīgas novada Domes deputāti,16. aprīlī, ārkārtas Domes sēdē nolēma, ka tiek atcelti visi publiskie kultūras un sporta pasākumi Kuldīgas novada teritorijā līdz 30. jūnijam.
Esiet saprotoši un gaidīsim, kad ierobežojumi tiks atcelti.

Lieldienu kompozīcijas

Tuvojas Lieldienas!
Mīļie ēdolnieki, iepriecināsim viens otru ar izveidotu ikgadējo Lieldienu kompozīciju attālināti.
Izveidojiet, nofotogrāfējiet un sūtiet uz e- pastu: inese.porike@kuldiga.lv
Jūsu iesūtītie darbiņi tiks izvērtēti, labākajiem pēc Lieldienām būs pārsteiguma balvas.

Uzmanību !!!

Apmeklētāju ievērībai!!!

Saistībā ar valdības izsludināto ārkārtas situāciju
Valstī līdz 14. aprīlim ar mērķi šajā laikā ierobežot vīrusa
Covid – 19 izplatību:

 Ēdoles pagasta pārvalde aicina
bez īpašas vajadzības neizmantot pārvaldes telpas!

Lūdzam ar pašvaldību sazināties

  • Pa tālruni 63345138, 22013361 Skaidrīte Putniņa
  • Pa tālruni 29539493 Anda Upleja
  • Pa tālruni 22016300 Rita Zaice
  • Rakstīt e-pasta vēstuli: edole@kuldiga.lv
  •  Atstāt iesniegumu u.c. dokumentus pastkastītē pie ieejas durvīm
  •  Īpašas vajadzības gadījumā zvanīt pie pārvaldes izvietotās zvanu pogas

Galda spēles

 Ar labiem rezultātiem noslēdzās Ēdoles pagasta galda spēles. Dalībnieki sevi varēja pierādīt novusā, tenisā, dambretē un citās aktivitātēs.

Paldies visiem dalībniekiem par piedalīšanos. Paldies sporta organizatoram Artūram Liepiņam.

Iedzīvotāju sapulce

Cienījamie Ēdoles pagasta iedzīvotāji,

ikgadējā iedzīvotāju sapulce notiks, Ēdoles kultūras namā 16. martā plkst.17:00
Būs iespējams tikties ar Kuldīgas novada domes vadību, Ēdoles pagasta pārvaldes vadītāju Andu Upleju un citiem speciālistiem. Varēs uzdot visus interesējošos un neskaidros jautājumus attiecīgiem speciālistiem.

Pavasara balle

Ēdoles kultūras namā
28. martā plkst. 22:00
Balle
Muzicēs Jānis Krūmiņš no grupas APVEDCEĻS

Starplaikos jūs izklāidēs DJ Gunchs

Ieeja iepriekšpārdošanā un galdiņu rezervēšana līdz 26. martam 5 EURO, balles dienā ieeja 8 EURO

Galdiņu rezervēšana pa telefonu : 22013247