Atvadas no vasaras

IMG_1281.JPGPar tradīciju kļuvis aicināt ēdolniekus augusta pēdējās nedēļas nogali aizvadīt kopīgos sportiskos un atpūtas pasākumos:


 •   25.aug.20:00 Ēdoles orientēšanās sacensības                                 ”Ēd’ol, skrien’ ol”.

Komandā 4 cilvēki, reģistrēšanās no 19:00 pie Ēdoles kultūras nama.

 •  26.aug.12:00 Ēdoles skolas stadionā-                                            Ģimeņu sporta diena,

Programmā: dvieļbols, stafetes, riteņbraukšana bērniem(arī dipdaps),trošu trase, basketbola soda metieni.

 • 26. augustā dienas noslēgumā brīvdabas kino-skolas vecajā stadionā

20:00- bērniem multfilma;

22:00- filma pieaugušajiem .

Visi laipni aicināti!

IMG_1273.JPG

Kapu svētki Ēdoles kapsētās

kapusvētki

Šogad luterāņu draudzes rīkotie kapu svētki Ēdoles kapsētās notiks svētdien, 13. augustā šādos laikos:

9.00 Paružu kapos

10.00 Lūšu kapos

11.00 Kaušu kapos

12.00 Vingru kapos

13.00 Ķesteru kapos

14.00 Almāles kapos

15.00 Postmuižas kapos

16.00 Lieģu kapos

Tehniskās jaunrades diena “Zinātnes noslēpumi” Ēdoles pamatskolā

Karjeras attīstības atbalsta pasākums – Tehniskās jaunrades diena “Zinātnes noslēpumi”.

7_9_kl_Makaronu_tilti_process

 1. gada 2. maijā Ēdoles pamatskolā norisinājās Karjeras attīstības atbalsta pasākums – Tehniskās jaunrades diena “Zinātnes noslēpumi”.

Skolēni radošajās darbnīcās iepazina profesijas – būvinženieris, fiziķis, aerodinamiķis. Izglītojamajiem darbnīcā “Makaronu tilti” bija iespēja uzbūvēt izturīgu tiltu no makaroniem un slogojot pārliecināties par tilta izturību. Darbnīcā “Vēja ģenerators” izveidot ergonomisku un energoefektīvu vēja ģeneratoru, bet darbnīcas “Kosmiskā raķete” dalībnieki projektēja un izmēģināja raķeti.

Praktisko nodarbību laikā skolēniem bija iespēja pilnveidot prasmi strādāt komandā, uzlabot savstarpējo komunikāciju, attīstīt loģisko domāšanu un radošumu.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

7_9_kl_Makaronu_tilta_slogosana

4_6_kl_Veja_generators

1_3_kl_Kosmiska_rakete

 

Pirmizrāde saulgriežos

20170622_200731

 

 

 

Līgo svētku pasākumā 22. jūlijā Ēdoles Dzirnavu dārzā kuplā skatītāju pulkā notika Ēdoles amatierteātra pirmās lielākās izrādes ‘’Kā ziemeļmeitas brauca puisi lūkoties’’ pirmizrāde. Prieks  par vadītājas Annijas Macpanes un vietējo teātra dalībnieku veiksmīgo sniegumu! Vakara turpinājumā ikvienam bija iespēja izbaudīt  saulrieta sagaidīšanu pie kopēja ugunskura ar dančiem.

20170622_21281120170622_20344020170622_20351020170622_21484620170622_212804

Ielīgosim saulgriežus

IMG_0710.JPG

 

 

 

 

 

22. jūnijā 20:00, Ēdolē Dzirnavu dārzā pie ugunskura ielīgosim Jāņus:

-Ēdoles amatieru teātra izrāde ‘’Kā ziemeļmeitas brauca puisi lūkoties’’;

– saulrieta sagaidīšana pie kopēja ugunskura ar dančiem;

– pusnaktī puspliko skrējiens gar Ēdoles ezeru.IMG_0732.JPG

 

Ēdoles skola karjeras atbalsta pieejamības projektā

Valsts izglītības attīstības aģentūra, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumu Nr. 359 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”, īsteno Eiropas Sociālā fonda projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

 • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
 • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
 • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedavājumam un vajadzībām.

Projektā iesaistījusies arī Ēdoles pamatskola

Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada 17. marts – 2020. gada 31. decembris.

Krišjāņa Valdemāra piemineklis

1_novietne2_novietne3_24_1Cienījamie ēdolnieki!

Ir noslēgusies piedāvājumu iesniegšana Krišjāņa Valdemāra pieminekļa izveidei Ēdoles Dzirnavu dārzā.

Nododam jūsu vērtējumam saņemtos četrus piedāvājumus un aicinām jūs izteikt viedokli par to, kuru no tiem jūs vēlētos redzēt Ēdolē.

Viedokli varat paust, nobalsojot aptaujā Ēdoles pagasta pārvaldē. Aptauja norisināsies līdz 28. aprīļa plkst. 13.00.

Tā kā iedzīvotāju sapulcē tika saņemta piezīme par to, ka šāds piemineklis vispār nav vajadzīgs, pietiek ar jau esošo piemiņas akmeni, aptaujā pievienots arī 5. variants – “pieminekli veidot nevajag”.

Paldies par jūsu viedokli!

Piedāvātie pieminekļa varianti:

 1. mets – “Par ideāliem”

Skulptūrā attēlots pret laukakmeni atspiedies jauneklīgs Krišjānis Valdemārs. Izstarojot vitālu enerģiju, ar atrotītām piedurknēm, vējā plandošiem matiem, grāmatām padusē, izaicinošs un bezbailīgs, jaunais pagasta rakstvedis ir gatavs doties uz domu biedru sapulci Dzirnavu dīķa saliņā. Skulptūras ideja – parādīt K.Valdemāru sava laikmeta simbolikā kā brīvi domājošu, varbūt mazliet pārgalvīgu jaunieti, kam “jūra līdz ceļiem”, kas sasaucas ar laiku, kad K.Valdemārs darbojās Ēdolē, nodibinot pirmo latviešu grāmatu bibliotēku, laicīgo kori, kaitinot baronu.

Autors izvēlējies skulpturālo kompozīciju izpildīt reālismā, lai, modes tendencēm un stiliem mainoties, būtu saprotama visu vecumu paaudzēm.

Skulptūru paredzēts izgatavot bronzā un akmenī.

 1. mets – “Pretī gaismai”

Vides objekts attēlo stilizētu virzību uz augšu. Skulptūras ideja – ar izglītošanu pret tumsonību. Skulptūra veidota kā simbols pirmās latviešu grāmatu bibliotēkas izveidei. Skulpturālo kompozīciju noslēdz atvērtā grāmata  ar K.Valdemāra portretu un citātu “Zināšanas ir vērtība, ko cilvēkam neviens nevar atņemt”.

Skulptūru paredzēts veidot akmenī un bronzā – pamatni no akmens, grāmatas – no bronzas.

Vides objekta izveides uzdevums – parādīt 22-gadīgā jaunekļa Krišjāņa Valdemāra progresīvo darbību Ēdolē 19.gadsimta vidū, kas nepilnu gadu laikā saliedēja zinātkārus un izglītoties gribošus jaunos latviešus un pavēra viņiem iespēju izrauties no esošās gara un finansiālās nabadzības, radīja sapņus, kas, iespējams, vēlāk piepildījās.

Grāmatas kā simbols viena jaunlatvieša centieniem valodas veidošanā, izglītošanā ar mērķi celt latviešu materiālo labklājību.

 1. mets – “Zinību kuģi”

Pieminekļa meta konceptuālais uzdevums – ar vizuāliem izteiksmes līdzekļiem atspoguļot K.Valdemāra personību, neizmantojot figurālu skulptūru. Ar simbolu palīdzību attēlot viņa lielo dzīves devumu, kādu mēs viņu uztveram un novērtējam latviešu kultūras vēsturē, kā arī ar Ēdoles perioda kontekstu. Ēdolē viņš ienāk kā tā laika apgaismības persona.

Grāmatās – zināšanās ir nākotnes ceļš, kas caurvij ne tikai viņa personību, bet arī iedvesmo Ēdoles vienkāršos ļaudis. Pateicoties K.Valdemāra iniciatīvai, Ēdoles baznīcā tika atvērta pirmā pašu latviešu dibināta bibliotēka.

Piemineklis ir asociatīvs un metaforiski veidots. Grāmatas kā zinību kuģi, kuri dodas uz jūru. Jūra un Ainažu jūras skola ir tie simboli, bez kuriem nav iedomājams raksturot K.Valdemāra personību.

Simboliski grāmatzīme grāmatā ir arī kā bura, kas raksturo Ēdoles posmu kā būtisku fragmentu lielajā un nozīmīgajā K.Valdemāra dzīves ceļā Latvijas kultūras vēstures kontekstā.

 1. mets – “PPK2”

Galvenais pieminekļa elements ir grāmata kā simbols izglītības alkām un pirmajai bibliotēkai, ko dibinājis latvietis. Grāmatas simbola iznešana ārpus telpas un novietošana ārtelpā ietver pārsteiguma momentu un raisa asociāciju ar sen aizmirstu gara mantu un atziņu aktualizāciju mūsdienu kontekstā, kā Jaunlatviešu idejiskais mantojums – grāmatu spēks.

Pieminekli veido viena virs otras novietotas grāmatas ar izstrādātām muguriņām, kuru detalizācija pietuvināta reālajām. Vienas grāmatas lapu zona veidota kā stāvošs cilnis par K.Valdemāru un viņa nākotnes vīzijām. Uz vienas no grāmatu muguriņām iegravēts K.Valdemāra vārds un uzvārds.

Cilnī K.Valdemārs atveidots kā jauns cilvēks, akcentējot Ēdoles dzīves posma nozīmi viņa personības izaugsmē, radot asociāciju ar  idejām un centieniem, kam bija lemts pāraugt lokālo mērogu un iedvesmot līdzcilvēkus nozīmīgiem mērķiem, starp kuriem izglītības iegūšana bija visa pamats.
5.variants –

ja Jūs uzskatāt, ka piemineklis Krišjānim Valdemāram nav nepieciešams – pietiek ar esošo piemiņas akmeni, balsojot izvēlieties ciparu “5”.

Piedāvājumu vizuālie  atainojumi saitē: https://failiem.lv/u/865n777v

Iedzīvotāju sapulce

_DSC4421

 

Pirmdien, 3. aprīlī 17.00 kultūras namā visi ēdolnieki  laipni gaidīti uz gadskārtējo iedzīvotāju sapulci.

 

Atskatīsimies uz pagājušajā gadā paveikto un informēsim par šā gada plāniem.

Piedalīsies novada pašvaldības vadības pārstāvji, Valsts policijas un KKP darbinieki.

Uzklausīsim iedzīvotāju sūdzības un ierosinājumus. interesējošos jautājumus iespējams nogādāt pagasta pārvaldē jau iepriekš, lai varētu sagatavot pamatotu atbildi un pieaicināt speciālistus.

Uz tikšanos!

Stāstnieku festivāls Ēdolē

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

28. aprīlī 11. stāstnieku festivāla ietvaros dažādas aktivitātes notiks arī Ēdolē:

 

15.00 Ēdoles pilī stāstnieku pasākums par Ēdoles leģendām;

16.30 Ēdoles baznīcā stāstījums par bibliotēkas izveidošanos Ēdolē;

17.00 Ēdoles bibliotēkā tikšanās ar vietējiem stāstniekiem;

19.00 kultūras namā Zanes Jančevskas koncerts, pirms kura muzicēs Ēdoles pamatskolas folkloras kopa.