Ziedu izstāde

Jūnija iesākumā pie Ēdoles kultūras nama priecēja peoniju un īrisu ziedu izstāde. Neskatoties uz ieilgušo sausuma periodu, ēdolnieki dalījās savā priekā par krāšņajiem ziediem.

Paldies visiem atbalstītājiem!

Izsolē pārdod īpašumu “Līņi”

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

p ā r d o d

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, ar pretendentu atlasi

nekustamo īpašumu “Līņi”, Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr.62460060390. Īpašuma sastāvs: starpgabals – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62460060390, platība 0,93 ha.

Nosacītā cena 1300,00 EUR, drošības nauda 130,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2018. gada 16.jūlijā, plkst.13:00. Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2018. gada 13.jūlija plkst.11.00. Par zemes starpgabala izsoles dalībnieku var pieteikties pirmpirkuma tiesīga persona, kurai ir īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu (īpašums reģistrēts zemesgrāmatā), ar vismaz vienu kopīgu robežu ar starpgabalu “Līņi”, Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā. Starpgabalam pieguļošas 6 zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 62460060031, 62460060106, 62460060443, 62460060107, 62460060242 un 62460060299.

Izsoles noteikumus var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Informācija par nekustamo īpašumu pa tālruni 63370004; 63323839, e-pasts klavs.svilpe@kuldiga.lv.

 

Izsolē tiek pārdots īpašusm “Sluķi 2”-1

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

p ā r d o d atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

nekustamo īpašumu – dzīvokli “Sluķi 2”-1, Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr.62469000080. Īpašuma sastāvs: vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 54,9 m2 un kopīpašuma 549/2608 domājamās daļas, t. sk. no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 62460030113001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62460030113 ar platību 0,536 ha.

Nosacītā cena 160,00 EUR, drošības nauda 16,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR, izsoles solis 15,00 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2018. gada 16.jūlijā, plkst.14:00. Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2018. gada 13.jūlija plkst.11.00.

Izsoles noteikumus var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Informācija par nekustamo īpašumu pa tālruni 63370004; 63323839, e-pasts klavs.svilpe@kuldiga.lv.

Ielīgosim Jāņus

Aicinām visus kopīgi ielīgot Jāņus Ēdole:

22.jūnijā Dzirnavu dārzā

22.00 nakts koncerts ’’IESKANDINĀSIM JĀŅUS’’

Visi aicināti ņemt dalību Jāņu vainagu izstādē.

Pēc koncerta tradicionālā svecīšu ielaišana ezerā.

23.jūnijā Dzirnavu dārzā

19.00    Ēdoles amatierteātra izrāde ‘’LAULĪBAS TRENIŅU AĢENTŪRA’’

23.00  Balli  spēlēs ansamblis ‘’Ēna’’

00.30 pēc pusnakts tradicionālais puspliko skrējiens.

Godināsim labākos Ēdoles pamatskolas audzēkņus

Ēdoles pamatskolas skolotāji un audzēkņi skolas pēdējā mācību dienā 31. maijā 10.00 Ēdoles kultūras namā izvērtēs skolnieku sasniegumus aizgājušajā mācību gadā. Pēc pasākuma notiks pieņemšana pie pārvaldes vadītājas, kurā tiks godināti 21 ar labām un teicamām sekmēm skolas gadu pabeigušie Ēdoles un Gudenieku pagastu bērni un viņu vecāki:

  1. klase – Patrīcija Jonele, Gusts Putniņš;
  2. klase –  Elza Monta Tīrmane, Alise Madara Mikucka, Lelde Migoviča, Aleksis Leināts, Kristaps Graudiņš;
  3. klase- Kristiāns Kalanda, Gustavs Aniņš, Kristers Zvaigzne;
  4. klase-Elza Ēķe,  Ralfs Rastopčins, Mārtiņš Šteinbergs, Kristens Viļums;
  5. klase- Jasmīna Jaunzeme, Linda Liberģe;
  6. klase- Solvita Baltaiskalna;
  7. klase- Pēteris Melbārdis;
  8. klase- Laura Upeniece;
  9. klase- Amanda Grazde-Grazna, Estere Pētersone

Izsolē pārdod nekustamo īpašumu “KATLI”

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

p ā r d o d

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

nekustamo īpašumu – “Katli”, Ēdolē, Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62460060445. Īpašuma sastāvs: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62460060445, platība 0,1157 ha, un jaunbūve – ekspluatācijā nenodota katlu māja ar kadastra apzīmējumu 62460060445001, platība 324,2 m2. Ēkas tehniskais stāvoklis kopumā ir daļēji apmierinošs/apmierinošs.

Nosacītā cena 4560,00 EUR, drošības nauda 456,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2018. gada 18.jūnijā, plkst.15:00. Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2018. gada 15.jūnija plkst.11:00.

Izsoles noteikumus var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Informācija par nekustamo īpašumu pa tālruni 63370004; 63323839, e-pasts klavs.svilpe@kuldiga.lv.

.

 

 

 

 

 

Ēdolnieku dzimtas koki

Aicinām ēdolniekus, kuri ir veikuši savu dzimtas koku izpēti, vai kuriem ir interesanti stāsti no dzimtu vēstures, līdz 30. aprīlim sazināties ar kultūras nama direktori Inesi Poriķi, lai veidotu kopīgu izstādi Baltā galdauta svētkos 4. maijā.

Ceram uz atsaucību!

Bibliotēkas ekskursija

11. aprīlī kupls Ēdoles bibliotēkas apmeklētāju pulciņš devās viesos uz mūs novada Rumbas un Rendas bibliotēkām, lai iepazītos ar bibliotēku darbu un aktivitātēm citos pagastos.

Baltā galdauta svētki

4. maijā 18.00 Ēdoles kultūras namā labdarības koncerts Baltā galdauta svētki.

Aicinām pieteikties kolektīvus un individuālos izpildītājus ar dejām, dziesmām, dzeju, lai saziedotos līdzekļus pārskaitītu Kuldīgas slimnīcas dzemdību nodaļai.

Lūgums pieteikties līdz 30. aprīlim Ēdoles kultūras namā vai pa tālruni 22013247