Uzmanību !!!

Apmeklētāju ievērībai!!!

Saistībā ar valdības izsludināto ārkārtas situāciju
Valstī līdz 14. aprīlim ar mērķi šajā laikā ierobežot vīrusa
Covid – 19 izplatību:

 Ēdoles pagasta pārvalde aicina
bez īpašas vajadzības neizmantot pārvaldes telpas!

Lūdzam ar pašvaldību sazināties

  • Pa tālruni 63345138, 22013361 Skaidrīte Putniņa
  • Pa tālruni 29539493 Anda Upleja
  • Pa tālruni 22016300 Rita Zaice
  • Rakstīt e-pasta vēstuli: edole@kuldiga.lv
  •  Atstāt iesniegumu u.c. dokumentus pastkastītē pie ieejas durvīm
  •  Īpašas vajadzības gadījumā zvanīt pie pārvaldes izvietotās zvanu pogas

Galda spēles

 Ar labiem rezultātiem noslēdzās Ēdoles pagasta galda spēles. Dalībnieki sevi varēja pierādīt novusā, tenisā, dambretē un citās aktivitātēs.

Paldies visiem dalībniekiem par piedalīšanos. Paldies sporta organizatoram Artūram Liepiņam.

Ideju konkurss

Ēdoles pagasta pārvalde izsludina ideju konkursu.

Vides objekta -uzraksta “Ēdole” – izveide Ēdoles ciemā.

Iedzīvotāju sapulce

Cienījamie Ēdoles pagasta iedzīvotāji,

ikgadējā iedzīvotāju sapulce notiks, Ēdoles kultūras namā 16. martā plkst.17:00
Būs iespējams tikties ar Kuldīgas novada domes vadību, Ēdoles pagasta pārvaldes vadītāju Andu Upleju un citiem speciālistiem. Varēs uzdot visus interesējošos un neskaidros jautājumus attiecīgiem speciālistiem.

Galda spēles

 

Ēdoles pamatskolas sporta zālē
22. februārī plkst.10:00
Galda spēles
(novuss, teniss, dambrete)

Interesēties pa telefonu: 22340597 (Artūrs)

Pavasara balle

Ēdoles kultūras namā
28. martā plkst. 22:00
Balle
Muzicēs Jānis Krūmiņš no grupas APVEDCEĻS

Starplaikos jūs izklāidēs DJ Gunchs

Ieeja iepriekšpārdošanā un galdiņu rezervēšana līdz 26. martam 5 EURO, balles dienā ieeja 8 EURO

Galdiņu rezervēšana pa telefonu : 22013247

Ēdoles pagasta sieviešu klubiņš “Varavīksne”

Ēdoles pagastā jau trešo gadu darbojas sieviešu klubiņš “Varavīksne.” Klubiņa vadītāja ir ēdolniece Lolita Sproģe.
Lolita saka, ka tāpat kā varavīksne ir daudzkrāsaina, tāpat katra klubiņa dalībniece ir daudzpusīga un interesanta ar savu nokrāsu. Gada sākumā kopā tiek izstrādāts plāns, lai kopā būšana būtu interesanta, radoša un patīkama, pēc kura arī tiek strādāts.
Klubiņa dalībnieces kopā sanāk reizi mēnesī, vajadzības gadījumā tiekas divas reizes mēnesī. Kopā būšanas reizēs dalībnieces atklāj savus talantus, dalās pieredzē, gatavojās svētkiem, rūpējās par skaistumu un veselību, iesaistās sabiedriskās aktivitātēs.

“Varavīksne” aicina savā pulciņā jaunas dalībnieces. Interesentēm pieteikties pie vadītājas Lolitas Sproģes: pa telefonu 29720965