Pakalpojumi

Ēdoles pagasta bibliotēka piedāvā pagasta iedzīvotājiem un citiem bibliotēkas lietotājiem sekojošus pakalpojumus:
• jaunu lietotāju reģistrēšana;
• grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana;
• bezmaksas interneta lietošana-lietotājiem ir pieejami 2 datori ar bezmaksas interneta pieslēgumu.
• kopēšanas, izdrukas, skenēšanas pakalpojumi;
• bezmaksas datu bāzes www.letonika.lv , www.news.lv

• grāmatu un preses izmantošanas termiņa pagarināšana;
• konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību un krājumu;
• konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām;
• individuālas digitālo prasmju konsultācijas un apmācības;
• elektroniskā kopkataloga izmantošana;
• novadpētniecības materiālu izmantošana;
• bibliotekāro, bibliogrāfisko uzziņu sniegšana;
• starpbibliotēku abonementa izmantošana;
• bibliotēkas izstādes.