Valsts tehniskā uzraudzība informē!

🚜Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (VTUA) informē par traktortehnikas un tās piekabju tehniskās apskates laikiem 2024. gadā Kuldīgas novadā, kad VTUA inspektori būs sastopami Skrundā un novada pagastos.
🚜VTUA atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, tai skaitā arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
🚜Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat VTUA informē, ka par aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
🚜Tālrunis informācijai: 29425676, 29920594, mājaslapa internetā: www.vtua.gov.lv.
🚜2024. gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Kuldīgas novadā:
✅Alsungā – “Darbnīcas” 10.aprīlī 10.00, 1. augustā 10.00;
✅Ēdolē – “Amoli” (pie darbnīcām) 4. aprīlī 10.00, 8. augustā 10.00;
✅Gudeniekos – “Darbnīcas” 21. martā 10.00, 8. jūlijā 10.00;
✅Basos – “Tomkalni” (pie darbnīcām) 27. maijā 10.00;
✅Kabilē – “Dzelmes” (pie darbnīcām) 5. jūnijā 10.00, 5. augustā 10.00;
✅Vilgālē – “Pagastmāja” 23. maijā 10.00;
✅Sermītē – “Mehāniskās darbnīcas” 8. aprīlī 10.00, 10. jūnijā 10.00;
✅Laidos – “Lazdas” 17. jūnijā 10.00;
✅Padurē – “Arāji” (pie pagasta pārvaldes) 22. maijā 10.00;
✅Pelčos – “Lejēji” (pie darbnīcām) 20. maijā 10.00;
✅Rendā – “Mehāniskā darbnīca” 6. jūnijā 10.00;
✅Snēpelē – “Snēpeles darbnīcas” 25. martā 10.00, 12. jūnijā 10.00;
✅Turlavā – kalte “Kupšas” 3. aprīlī 10.00, 12. augustā 10.00;
✅Ķikuros – “Ķikuru šķūnis” 10. jūlijā 10.00, 15. augustā 10.00;
✅Vārmē – “Centra garāžas” 27. martā 10.00, 3. jūnijā 10.00;
✅Dzeldā – “Rītumi” 14. augustā 10.00;
✅Lēnās – “Lēnu centrs” 11. jūlijs 10.00;
✅Sieksātē – “Dravnieki” (pie darbnīcām) 7. augustā 10.00;
✅Rudbāržos – (Graudu iela 5) 11. aprīlī 10.00, 22. jūlijā 10.00;
✅Jaunmuižā – Jaunmuižas ielā 3 (pie darbnīcām) 15. aprīlī 10.00;
✅Skrundā – (Brīvības ielā 4) 29. maijā 10.00.
Traktortehnikas īpašniekus aicinām taupīt savu laiku un ikdienas darbu plānošanā izmantot interaktīvu valsts tehniskās apskates rīku/karti, kuru var atrast VTUA tīmekļa vietnē www.vtua.gov.lv sadaļā “Tehniskās apskates”

Vakcinācija pret ērču encefalītu bērniem

Visi bērni, kuriem deklarētā dzīvesvieta ir Kuldīgas novadā, ir tiesīgi 2024. gadā saņemt valsts apmaksāto vakcināciju pret ērču encefalītu, informē Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

Kuldīgas novads arī 2024. gadā ietilpst to novadu grupā, kuros, saskaņā ar SPKC datiem ir visaugstākā saslimstība ar ērču encefalītu – vidēji 90,5 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju (2019 – 2023. gada dati). Šajos tā sauktajos endēmiskajos novados, bērni var vakcinēties bez maksas, lai samazinātu saslimšanas un komplikāciju risku.

Vakcināciju bērniem no viena līdz 18 gadu vecumam plāno un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir attiecīgajā teritorijā – lai bērns saņemtu vakcināciju bez maksas, viņam jābūt deklarētam Kuldīgas novadā. Gadījumā, ja bērns ir deklarēts Kuldīgas novadā, bet reģistrējies pie ārsta ārpus šīs teritorijas, ir nepieciešama iepriekšēja vienošanās, ka bērnu vakcinēs ģimenes ārsts, kura pamatprakse atrodas Kuldīgas novadā. Bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus ar valsts apmaksāto vakcināciju pret ērču encefalītu vakcinē visā Latvijas teritorijā, neatkarīgi no dzīvesvietas.