EKO Ziemeļi SIA informē !

EKO Ziemeļi SIA informē !
Otrā darba grupas sanāksme ar iedzīvotājiem par EKO Ziemeļi vēja parka ieceri klātienē ar vides ekspertiem. Turpinot darbu pie vēja parka attīstības Kuldīgas novadā, Ēdoles pagastā šī būs jau otrā darba grupa, kurā tiekamies ar iedzīvotājiem, lai diskutētu un skaidrotu jautājumus, kas aktuāli ikvienam plānotā vēja parka tuvumā dzīvojošam iedzīvotājam.
Ja pirmās darba grupas sanāksmes galvenais sarunas temats bija saistīts ar vēja parka plānojumu, tad otrās darba grupas saruna būs par un ap dabas vērtībām, putniem un sikspārņiem un diskusiju veidosim ar biotopu, sikspārņu un ornitologa ekspertu- Gati Eriņu, Juri Šubu, Edmundu Račinksi.
Otrā darba grupas sanāksme notiks šī gada 1. februārī. Darbu sāksim plkst. 17:30. Visus sanāksmes dalībniekus būsim priecīgi redzēt Dārza ielā 6, Ēdolē, Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā, LV 3310
Darba grupas sanāksmes laikā skaidrosim, kā vēja parki var sadzīvot sinerģijā ar dabu, kas jāņem vērā plānojot vēja parkus un kādu ietekmi tas atstāj uz apkārtējo vidi.
Priecāsimies, ja varēsiet pievienoties plānotajai darba grupas sanāksmei.
EKO Ziemeļi SIA
edole@environment.lv

EKO Ziemeļi vēja parka darba grupas sanāksme

Pirmās darba grupas sanāksme ar iedzīvotājiem par EKO Ziemeļi vēja parka ieceri

EKO Ziemeļi SIA 2023. gada 15. decembrī aizvadīja sākotnējo sabiedrisko apspriešanu par “EKO Ziemeļi vēja parks” iecerēto darbību. Drīzumā EKO Ziemeļi SIA saņems Vides pārraudzības valsts biroja sagatavoto darba uzdevumu jeb programmu ietekmes uz vidi novērtējuma procesa veikšanai, un savu viedokli par ieceri jau ir paudusi lielākā daļa iesaistīto ekspertu, tādēļ šobrīd jau varam noteikt gana precīzas aprises plānotajam vēja parkam.

​​​​​​Kā solījām sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā, dodam priekšroku ar iedzīvotājiem tikties klātienē, lai diskutētu un skaidrotu jautājumus, kas aktuāli ikvienam plānotā vēja parka tuvumā dzīvojošam iedzīvotājam.

Pirmā darba grupas sanāksme notiks šī gada 18. Janvārī. Darbu sāksim plkst.17:00.

Visus sanāksmes dalībniekus būsim priecīgi redzēt Dārza ielā 6, Ēdolē, Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā, LV 3310

Pirmās darba grupas sanāksmes galvenais sarunas temats būs saistīts par vēja parka plānojumu. Skaidrosim to, kādi ir nosacījumi staciju izvietošanai un kādas stacijas varētu tikt izbūvētas.

Sanāksmes laikā plānojam uzsākt arī diskusiju par to, kāds apkārtnē dzīvojošajiem iedzīvotājiem būs ieguvums no šī vēja parka, kā arī par sadarbības instrumentiem starp vietējo kopienu un projekta attīstītāju.

Sanāksmes laikā sniegsim arī aktuālo informāciju par to, kā virzās ietekmes uz vidi novērtējuma process – kādi darbi ir paveikti, un kādi vēl veicami.

Priecāsimies, ja varēsiet pievienoties plānotajai darba grupas sanāksmei.

EKO Ziemeļi SIA

edole@environment.lv