Uzmanību !!!

Apmeklētāju ievērībai!!!

Saistībā ar valdības izsludināto ārkārtas situāciju
Valstī līdz 14. aprīlim ar mērķi šajā laikā ierobežot vīrusa
Covid – 19 izplatību:

 Ēdoles pagasta pārvalde aicina
bez īpašas vajadzības neizmantot pārvaldes telpas!

Lūdzam ar pašvaldību sazināties

  • Pa tālruni 63345138, 22013361 Skaidrīte Putniņa
  • Pa tālruni 29539493 Anda Upleja
  • Pa tālruni 22016300 Rita Zaice
  • Rakstīt e-pasta vēstuli: edole@kuldiga.lv
  •  Atstāt iesniegumu u.c. dokumentus pastkastītē pie ieejas durvīm
  •  Īpašas vajadzības gadījumā zvanīt pie pārvaldes izvietotās zvanu pogas