Nāc un piedalies!

IMG_0389

 

Šajā sezonā Ēdoles kultūras nams piedāvā brīvā laika pavadīšanas  iespējas dažādām gaumēm. Jūs aicina nodarbības:

 

Pirmdienās

15.00   7.- 9. klašu deju kolektīvs. Vadītāja Inese Poriķe
16.30   Sarīkojumu dejas bērniem un jauniešiem. Vadītāja Inese  Olštreina
19.00   Vidējās paaudzes deju kolektīvs Mudurs. Vadītāja Inese Poriķe
Otrdienās

19.00 Aerobika Vadītāja Linda no Alsungas

Trešdienās

12.00 Pirmsskolas vecuma bērnu „Rūķītis” deju nodarbības. Vadītāja Evita Ozolpupa
15.00 7.- 9. klašu deju kolektīvs. Vadītāja Inese Poriķe
16.15 Veselības vingrošana. Vadītāja Malda Ruņeniece
19.00 Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Mudurs”. Vadītāja Inese Poriķe
Ceturtdienās

19.00 Aerobika. Vadītāja Linda no Alsungas

Piektdienās

18.00 Jauniešu vokālais ansamblis „Nova”. Vadītāja Dace Jansone
21.00 Jauniešu deju kolektīvs „Sprigulis”. Vadītāja Inese Poriķe

Reizi mēnesī tiek aicināti  dalībnieki uz dāmu klubiņa “Vaidelote” nodarbībām.

Aicinām pieteikties dalībniekus amatierteātra kolektīvā.

 

Sveiksim savējos Valsts svētkos

imagesLai noskaidrotu mūsu pagasta cienījamākos cilvēkus, esam izveidojuši APTAUJAS ANKETU par Ēdoles pagasta goda balvas piešķiršanu

Ēdoles pagasta goda balvu piešķir par īpašiem nopelniem tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā, izglītībā, kultūrā, sportā, kas saistīti ar Ēdoles pagasta un Kuldīgas novada attīstību un sabiedriskās nozīmības palielināšanu. Par nopelnu uzskatāma ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība, kā arī atsevišķi izcili darbi Ēdoles pagasta un Kuldīgas novada labā.

Pagājušajā gadā sveicām ilggadējo kultūras dzīves vadītāju Austru Lūciņu, autobusa šoferi Aivaru Zaicu un feldšeri Vilmu Lukaševicu.

Anketā jānorāda apbalvojamās personas vārds, uzvārds un apraksts par nopelniem balvas saņemšanai.
Apbalvošana notiks Valsts svētku pasākumā 17. novembrī.
Anketas saņemamas un aizpildītas nododamas Ēdoles pagasta pārvaldē līdz šā gada 9. novembrim.