Tikšanās ar rakstnieci Laimdotu Sēli

Ēdoles sieviešu apvienība “Vaidelote” 10. decembrī pulksten 17.00 Ēdoles kultūras namā aicina uz tikšanos ar rakstnieci Laimdotu Sēli, grāmatas “Zlēkas. Laiki un likteņi” autori. Grāmatā aprakstīti arī notikumi Ēdolē  laikā, kad  Ēdoles pagasts bija Ventspils novada sastāvā.

Ēdolē liela interese par nūjošanu

IMG_1131

28. novembrī Ēdoles pagasta sieviešu apvienība “Vaidelote”   aicināja visus ēdolniekus  kopā ar treneri Vinetu Baukši apgūt pareizas  nūjošanas iemaņas. Atsaucās 21 interesents, kuri bija ļoti apmierināti par sagādāto iespēju apgūt veselīgu brīvā laika pavadīšanas veidu. Pēc kopīgas iesildīšanās un instruktāžas sekoja vairāk kā stundu ilga nodarbība.

 

Valsts svētku pasākums

IMG_1394

 

 

 

17. novembrī 19.00 Ēdoles kultūras namā  notika Valsts svētku pasākums “Atmiņu kamolītis” ar goda balvu un atzinības rakstu pasniegšanu un kultūras nama pašdarbnieku koncertu.IMG_1417

Ar goda balvas saņemšanu par  savu darba mūža ieguldījumu Ēdoles pagasta cilvēku labā  tika sveikti:

Jautrīte Ķirse par ilggadīgu rūpīgu darbu Ēdoles pamatskolā

Emīlija Marija Kniploka par veiksmīgu invalīdu biedrības vadīšanu

Aigars Matevičs par ieguldījumu Ēdoles pamatskolas attīstībā

IMG_1425Ar pateicības rakstiem pēc Ēdoles iedzīvotāju ierosinājuma tika sveikti:

Gunārs Matrozis – par pagasta iedzīvotāju nodrošināšanu ar darbu

Inese Rībena – Ēdoles pamatskolas pavāre – par ieguldīto darbu Ēdoles pamatskolas bērnu ēdināšanā

 

Inese Poriķe – par lielo entuziasmu pulcēt bērnus un jauniešus deju priekiem, par to, ka aizvadīja uz Dziesmu un deju svētkiem

Ilze Lorence – par sporta pulciņa vadīšanu Ēdoles pamatskolā

Gunita Meiere – par bērnu un jauniešu stingro audzināšanu, mācību ekskursiju un daudzu citu pasākumu rīkošanu

Sandra Ēķe – par aktīvu darbību Ēdoles pagasta pašdarbībā

Rita Zaice – par to, ka viņa labi veic savu ieņemamo amatu, kas nav no vieglajiem

Ligita Bergmane– par apzinīgu sava darba veikšanu un iejūtīgu attieksmi pret iedzīvotājiem

Aira Celma– par labu darbu bibliotēkā, sirds siltumu un laipnu apkalpošanu

IMG_1433

 

 

 

 

 

 

Pēc svinīgās pasākuma daļas sekoja  atpūtas vakars.