Kultūra un sports

Kultūra

Ēdoles pagasta pārvaldes kultūras dzīves pamatbāze ir kultūras nams. Tā direktore kopš 01.01.2015. ir Inese Poriķe, kura veic arī kultūras un sporta organizatores amata pienākumus.

Kultūras namā darbojas:

Folkloras kopa “Ēdoles Ķists” Zanes Jančevskas vadībā

Folkloras kopa darbību uzsākusi  2017. gada novembrī.

Zane Jančevska, kuras seņču saknes atrodamas Ēdolē, spējusi ieinteresēt un ar savu azartu aizraut kuplu ēdolnieku pulciņu, kuri no visas sirds darbojas mēģinājumos Ēdoles kultūras namā un koncertē gan vietējos pasākumos, gan izbraukumos. Īpašā  godā tiek turēts  ēdolnieku folkloras mantojums.

Jauniešu deju kolektīvs “Sprigulis”. Vadītāja Inese Poriķe.

Kolektīvs darbojas ar nelieliem pārtraukumiem vairāk kā 30 gadus. Kolektīvā dejo Ēdoles aktīvākie jaunieši, kuri arī sporto, dzied un citādi atbalsta Ēdoles sabiedrisko un kultūras dzīvi. Tie ir jaunieši, kuri nedēļas nogalē atgriežas pēc mācībām un darbiem citās Latvijas pilsētās, un, ir gatavi darboties deju kolektīvā.

Attēlu rezultāti vaicājumam “ēdole”

 

 

 

 

 

 

Deju kolektīvs sistemātiski piedalās visos Dziesmu un Deju svētkos Rīgā, atbalsta ar savu varēšanu novada Tautas mākslas svētkus , piedalās draudzības koncertos iespēju robežās un aktīvi darbojas visos kultūras nama organizētajos pasākumos Ēdolē.

 Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Mudurs”. Darbojas kopš 2013. gada, vadītāja Inese Poriķe.

Kolektīva dalībnieki ir enerģiski, kustīgi un ar dažādām idejām apveltīti cilvēki, kuri pēc ik dienas darbiem labprāt divas reizes nedēļā nāk satikties ,izkustēties un vienkārši labi, saturīgi pavadīt laiku. Nelielajā darbības laikā ir iegūti draugi citos novados, ir piedalījušies skatēs un ieguvuši atļauju piedalīties VPDK svētkos Jelgavā. “Muduru” dalībniekiem ir arī aktieru talanti, jo veidojot teatralizētus uzvedumus kultūras namā tie tiek izspēlēt ar viņu līdzdarbošanos.

Jauniešu vokālais ansamblis “NOVA”, izveidojies  2013. gadā, vadītāja Dace Jansone NOVAAmatierteātris , vadītāja Annija Macpane

Šajā sezonā Ēdoles kultūras nams piedāvā brīvā laika pavadīšanas  iespējas dažādām gaumēm.

Jūs aicina nodarbības:

Pirmdienās

15.00   7.- 9. klašu deju kolektīvs. Vadītāja Inese Poriķe

19.00   Vidējās paaudzes deju kolektīvs Mudurs. Vadītāja Inese Poriķe
Otrdienās

19.00 Aerobika Vadītāja Linda no Alsungas

Trešdienās

12.00 Pirmsskolas vecuma bērnu „Rūķītis” deju nodarbības. Vadītāja Evita Ozolpupa
15.00 7.- 9. klašu deju kolektīvs. Vadītāja Inese Poriķe
16.15 Veselības vingrošana. Vadītāja Malda Ruņeniece
19.00 Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Mudurs”. Vadītāja Inese Poriķe
Ceturtdienās

19.00 Aerobika. Vadītāja Linda no Alsungas

Piektdienās

18.00 Jauniešu vokālais ansamblis „Nova”. Vadītāja Dace Jansone
21.00 Jauniešu deju kolektīvs „Sprigulis”. Vadītāja Inese Poriķe

Reizi mēnesī tiek aicināti  dalībnieki uz dāmu klubiņa “Vaidelote” nodarbībām.

Aicinām pieteikties dalībniekus amatierteātra kolektīvā.

ĒDOLES SPORTA BŪVES
Adrese” “Skola”, Ēdole, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3310
tālr. 63345142
2009. gadā ekspluatācijā nodotā sporta zāle atbilst mūsdienu prasībām. Sporta zāle savienota ar Ēdoles pamatskolu, un šajā savienojošajā piebūvē izvietotas dažādas papildus telpas trijos stāvos – trenažieru zāle, atsevišķas telpas, kur novietoti galda tenisa galdi, novusa galdi, konfereņču zāle.

Blakus sporta zālei ir labiekārtots stadions, spēļu laukumi, kas dod iespējas sporta nodarbībām dabā, atpūtas un pasākumu organizēšanai. Stadionā ir divi pludmales volejbola laukumi, strītbola laukums, lodes grūšanas sektors, futbola laukums un skrejceļi.

IMG_0994.JPGIMG_1129.JPGIMG_1004.JPG IMG_0980.JPGIMG_1010.JPGIMG_0964

Sporta zāle Ēdoles iedzīvotājiem bija ilgus gadus gaidīta. Ēdoles pagastā ir senas sporta tradīcijas, liela interese par sportu jauniešu vidū.

Sporta zāle iedzīvotājiem atvērta:

katru darbadienu līdz plkst. 20.00

sestdienās no plkst. 16:00 līdz plkst. 19:00

Svētdienās-slēgta.
Attēlu rezultāti vaicājumam “ēdoles pagasts”

Ikdienā sporta zālē notiek:
• sporta stundas Ēdoles pamatskolas skolēniem;
• sporta pulciņu nodarbības skolēniem: vieglatlētikā, basketbolā, futbolā, volejbolā;
• pieaugušajiem nodarbības: basketbolā, volejbolā, futbolā.
• Basketbola pulciņi skolēniem (otr., cet., no 15:30-17:30)
Ir iespējas izmantot atsevišķas spēļu telpas:
• trenažieru zāli,
• novusa galdus,
• galda tenisa spēļu telpas.

Iespējas izmantot atsevišķu zāli pasākumiem, konferencēm semināriem, saunu.


Apstiprinātie maksas pakalpojumi par sporta zāles izmantošanu:
1. Trenažieru izmantošana:
1.1. abonements mēnesim 14.23 eur
1.2. 1.42 Eur par nodarbību;