Ēdoles Olu festivāls

25. augustā Ēdoles pagastā tiks aizsākta jauna tradīcija – Olu festivāls!

Kā vēstīa teikas, Ēdoles nosaukums radies saistībā ar olu ēšanu. Tādēļ, godinot mūsu pagasta nosaukumu, šogad rīkojam 1. Olu festivālu, cerot, ka šis pasākums kļūs tradicionāls.

Programmā:

11.00 – festivāla atklāšana pie kultūras nama;

12.00- piepūšamās atrakcijas bērniem pie Ēdoles pamatskolas;

– jautras stafetes ģimenēm Ēdoles stadionā;

– iespēja iziet trošu ceļu  Piņķu gravā ( no 12 gadu vecuma);

– dažādas radošās darbnīcas( seju apgleznošana, papīra               veidojumu izgatavošana utml)- pie Ēdoples pamatskolas;

– dažādas brīvdabas spēles- pie Ēdoles pamatskolas;

14.00 – ielu koncerts ( Ēdoles un Kuldīgas bērnu deju kolektīvi)  Dzirnavu dārzā;

15.00- ielu koncerts pie kultūras nama;

15.30 – kopīga mielošanās ar zupu pie kultūras nama;

17.00- ortientēšanās “Ēdol’ skrienol'”pa Ēdoli 4 cilvēku komandām (ne jaunāki par 13 gadiem) ar dažādu uzdevumu veikšanu.

 

Pārdod nekustamo īpašumu “Katli”

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – “Katli”, Ēdolē, Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62460060445.

Īpašuma sastāvs: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62460060445, platība 0,1157 ha, un jaunbūve – ekspluatācijā nenodota katlu māja ar kadastra apzīmējumu 62460060445001, platība 324,2 m2. Ēkas tehniskais stāvoklis kopumā ir daļēji apmierinošs.

Nosacītā cena 2280,00 EUR, drošības nauda 228,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības Mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā 2018. gada 13. augustā, plkst. 14.30. Dalībnieku reģistrācija līdz 2018. gada 10. augusta pulksten 11.00.

Izsoles noteikumus var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Informācija par nekustamo īpašumu pa tālruni 63370004; 63323839, e-pasts klavs.svilpe@kuldiga.lv.

katlumaja