Sociālā palīdzība

Sociālo darbu Ēdoles pagastā veic Ligita Bergmane,

tālruņi 63345331, 22013423

e-pasts:  ligita.bergmane@kuldiga.lv

darba vietas adrese: Dārza iela 6, Ēdole, Ēdoles pag., Kuldīgas nov., LV 3310

 

sadarbībā ar bāriņtiesas locekli Ingrīdu Dīriņu, tālrunis 29168583, e-pasts: ingrida.dirina@kuldiga.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Sociālai darbiniecei Ligitai Bergmanei
pirmdienās plkst. 08:00 – 17:30
trešdienās plkst. 08:00 – 12.00
ceturtdienās plkst. 8.00-12.00

Kuldīgas novada bāriņtiesas loceklei Ingrīdai Dīriņai
pirmdienās plkst. 14:00 – 17:00
ceturtdienās 8.00-12.00

Informācija par sociālās palīdzības veidiem http://www.socialais.kuldiga.lv/