Ēdoles pagasta pārvalde

Dārza ielā 6, Ēdolē, Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā, LV 3310

Kontakttālrunis/fakss 63345138, e-pasts edole@kuldiga.lv

 

Pārvaldes darba laiks :

Pirmdienās   8:oo-17:30

Otrdienās  8:00 – 16:30

Trešdienās    8:00 – 16:30

Ceturtdienās 8:00 – 16:30

Piektdienās    8:00 – 15:30

Pusdienas pārtraukums katru dienu no 12:30 līdz 13:00

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pārvaldes vadītājai  Dainai Bērendei

Sociālai darbiniecei  Lailai Jankovskai

(Sociālais darbs)

pirmdienās plkst. 9:00 -12:30 13:00-17:00

Sociālā darbiniece Evai Bērziņai

ceturtdienās plkst. 9:00 – 12:00

Sociālai darbiniecei Līnai Speciusai-Andersonei

(Sociālā palīdzība)

trešdienās plkst. 9:00 -12:30 13:00-16:00

Kuldīgas novada bāriņtiesas loceklei Dacei Siliņai
pirmdienās plkst. 14:00 – 17:00
ceturtdienās 8.00-12.00

Pirms valstī noteiktām svētku dienām pārvaldes darba laiks par 1 stundu īsāks.

Ēdoles pagasta pārvaldes darbinieku saraksts un kontakti
Amats, struktūra Vārds, uzvārds
tālrunis
e-pasta adrese
Pārvaldes vadītāja
Daina Bērende
63345398, 29110760
Pārvaldes lietvede/kasiere
Skaidrīte Putniņa
63345138, 22013361

edole@kuldiga.lv

Saimniecības daļas vadītāja
Rita Zaice
63345333, 22016300
 rita.zaice@inbox.lv 
Bāriņtiesas locekle
Dace Siliņa
20240443
dace.silina@kuldiga.lv
 Sociālā darbiniece ( darbā ar pilngadīgām personām)
 Sociālā darbiniece (darbā ar ģimenēm un bērniem)

Sociālās palīdzības organizatore(sociālā palīdzība) 

 Eva Bērziņa
Laila Jankovska

Līna Speciusa-Andersone

 20293012
63345331, 22013423

20293013

Bibliotēkas vadītāja
 Aira Celma
26692848
edole.biblioteka@kuldiga.lv
Kultūras nama vadītāja
Inese Poriķe 
63345332, 22013247
Autobusa vadītājs
  Aivars Zaics                                 
 29450019