Ēdoles pagasta pārvalde

Dārza ielā 6, Ēdolē, Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā, LV 3310

Kontakttālrunis/fakss 63345138, e-pasts edole@kuldiga.lv, edoles_pagasts@kuldiga.lv

 

Pārvaldes darba laiks :

Pirmdienās   8:oo-17:30

Otrdienās  8:00 – 16:30

Trešdienās    8:00 – 16:30

Ceturtdienās 8:00 – 16:30

Piektdienās    8:00 – 15:30

Pusdienas pārtraukums katru dienu no 12:30 līdz 13:00

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pārvaldes vadītājai Andai Uplejai
pirmdienās plkst. 13:00 – 17:30

Sociālai darbiniecei Ligitai Bergmanei

(Sociālais darbs)

pirmdienās plkst. 9:00 -12:30 13:00-17:00

Sociālai darbiniecei Jolantai Dombrovskai

(Sociālā palīdzība)

ceturtdienās plkst. 9:00 -12:30 13:00-16:00

Kuldīgas novada bāriņtiesas loceklei Ingrīdai Dīriņai
pirmdienās plkst. 14:00 – 17:00
ceturtdienās 8.00-12.00

Pirms valstī noteiktām svētku dienām pārvaldes darba laiks par 1 stundu īsāks.

Ēdoles pagasta pārvaldes darbinieku saraksts un kontakti
Amats, struktūra Vārds, uzvārds
tālrunis
e-pasta adrese
Pārvaldes vadītāja
Anda Upleja
63345398, 29539493
Pārvaldes sekretāre/kasiere
Skaidrīte Putniņa
63345138, 22013361

edoles_pagasts@kuldiga.lv

Komunālās saimniecības vadītāja
Rita Zaice
63345333, 22016300
 rita.zaice@inbox.lv 
Bāriņtiesas locekle
Ingrīda Dīriņa
27875549
 Sociālā darbiniece

Sociālā darbiniece

Ligita Bergmane

Jolanta Dombrovska

 63345331, 22013423

27885233

jolanta.dombrovska@kuldiga.lv
Bibliotēkas vadītāja
 Sigita Irša
26692848
edole.biblioteka@kuldiga.lv
Kultūras nama vadītāja
Inese Poriķe 
63345332, 22013247
Autobusa vadītājs
  Aivars Zaics                                 
 29450019
 

 

 

Ēdoles pagasta pārvalde ir viena no Kuldīgas novada pašvaldības iestādēm. Tā darbojas saskaņā ar Kuldīgas novada pašvaldības nolikumu, skatīt http://www.old.kuldiga.lv/?cat=302 un Ēdoles pagasta pārvaldes nolikumu