Par Ēdoles pagastu

INFORMĀCIJA par Ēdoles pagastu
Teritorija 14 449 ha, 59 % no tās meži
Iedzīvotāju skaits nedaudz virs 1000.

Ēdoles pagasts ir viena no Kuldīgas novada administratīvajām teritorijām tā ziemeļrietumos. Robežojas ar sava novada Īvandes un Padures pagastiem, Ventspils novada Zlēku un Ziru pagastiem, kā arī Alsungas novadu. Lielākās apdzīvotās vietas ir Ēdole (pagasta centrs), Mātras.

Kā radies Ēdoles nosaukums

Kāds barons nopircis zemi un uzcēlis pili, bet nezinājis kā pili nosaukt. Kādu dienu barons braucis savu nopirkto zemi un jaunuzcelto pili apskatīt. Ceļā viņš saticis zemnieku, kas ēdis olas. Barons prasījis, ko šis darot?
„Ēd oles!”, zemnieks atbildējis. Izteicienu barons nav sapratis, bet paturējis prātā. Beidzot šo vietu barons nosaucis par Ēdoli.

Ēdole – ezeru un dižozolu zeme

Jau no senseniem laikiem Ēdoles novads dēvēts par vienu no skaistākajiem, ja ne pašu skaistāko, Kurzemē.
Ēdole jau kopš seniem laikiem saukta par ezeru un dižozolu zemi.

Attēlu rezultāti vaicājumam “ēdoles pagasts”
J. Ķīselis 1938. gadā veltīja dzejoli Ēdolei:

” Ezeru virknē starp kalniem un uzkalniem zaļiem,
Kur meži un druvas līgojas,
Saulīte saviem zeltītiem stariem
Dienvidū maigi rotājās.
     Šī ezeru virkne kā pērļu rota
Ēdoles kalnos no sendienām dus,
Tā Kurzemei dāvana no Dieva dota,
Par ķīlu starp viņiem tā mūžīgi būs.
Par ķīlu, ka latviet,s šai Kurzemes malā
Aiz mūžīgiem laikiem tīrumus ars,
Tos kops un sargās, līdz mūža galā
To uzņems kalnājā Dieva dārzs.
    No kalnāju kapsētām sentēvi mūsu,
Kad mēness pār ezeriem sudrabu lej,
Uz ielejām noraugās, svētījot klusi
Tās druvas, kur jaunie nu strādā, cik spēj.
Tā latviešu zeme no sen laiku laikiem,
Un latviešu zemei tai palikt būs;
Ar pagātnes ēnu tumšajiem tvaikiem
Ir zudis, kas darbā kavēja mūs.
    Nu strādāt šai jaunajā zemē mēs varam,
Ja paši nu kungi mēs esam par to,
Lai strādājam tikuši, varenu darām
Šo Kurzemes novadu skaistāku.”

Ēdolē izvietojušies 14 ezeri, ievērojamākais no tiem – Pinku ezers, ap kuru izveidots dabas liegums, kas ietilpst „Natura” 2000 sarakstā. Dabas parka kopējā teritorija ir 161 ha.Dabas parkā ir noteiktas  funkcionālās zonas: dabas lieguma zona un dabas parka zona. 27.11.2007. izdoti MK noteikumi Nr.810 “Dabas parka “Pinku ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” .

Vēl ļoti gleznaini ir Tulnikezers, Stulbezers,Vepru ezers, Bezdibenis, Kuikatu ezers, Mācītājezers, Kaķenezers, Balgāļu ezers, Plačezers un  citi.

Attēlu rezultāti vaicājumam “ēdoles pagasts”
Cauri pagastam tek Užavas upes labā pieteka Vanka, uz kuras uzpludināts Dzirnavezers, un atrodas 17 gadsimtā celtās Ēdoles dzirnavas. Otra lielākā Užavas pieteka ir 15 km garā Tērandes upīte.

Ēdoles pagastā Lēpiču pļavās ir viens no Latvijas dižakmeņu pulka akmeņiem, Ēdoles dižakmens. Tā apkārtmērs pie zemes ir 14 metru.


Augstākā vieta Ēdolē ir Kaušu kalns. Tā augstums ir 98, 6 metri virs jūras līmeņa. Netālu no Kaušu kalna atrodas Pūjalgu pilskalns, kas tiek uzskatīts par senu kuršu novada centru.

Vēsturnieks Atis Bērtiņš rakstījis, ka Ēdolē saglabājies tik daudz dižkoku kā nevienā citā Latvijas pagastā. No pāri par pussimts zināmiem dižkokiem ap 30 ir ozoli.

Attēlu rezultāti vaicājumam “ēdoles pagasts”

Lielākie no tiem:

Parastais ozols Pie Lībniekiem (150m uz D), apkārtmērs 7.91m;
Parastais ozols No Lībniekiem (uz DR), apkārtmērs  7.64m;
Parastais ozols Naižu pļavās(uz DR no mājas ) 7.61 m;      vesela dižozolu rinda Postmuižas ceļa malā, no kurim lielākie ar apkārtmēru  7,80m,  7,20 m, 7,oo m, 6,90 m.

Ēdoles vēstures pieminekļi

Ēdole tiek dēvēta arī par kluso senatnes zemi. Ēdolē apzināti daudzi  arheoloģijas un vēstures pieminekļi, no kuriem ievērojamķie:

Ēdoles viduslaiku pils (aizsardz.Nr.1210);
Ēdoles pils ar nocietinājuma grāvjiem un parku(aizs.Nr. 6327);
Ēdoles luterāņu baznīca un kapliča (aizsardz.Nr. 6328, );
Ēdoles senkapi (aizsardz.Nr.1211, Ēdoles ciemā pie baznīcas);
Pūjalgu pilskalns (aizsardz.Nr. 1214, atrodas pie Pūjalgām);
Pūjalgu Baznīcas kalns – kulta vieta (aizsardz.Nr. 1215, atrodas pie Pūjalgu pilskalna);
Sedļu senkapi (aizsardz.Nr. 1216, atrodas pie Sedļiem);
Smiltnieku senkapi (aizsardz.Nr. 1217, atrodas pie Smiltniekiem);
Struju senkapi (aizsardz.Nr. 1219, atrodas pie Strujām)

Tūrisma apskates objekti Ēdolē

 

 

 

 

Ēdoles pils

Ēdoles luterāņu baznīca

 

 

 

Piņķu grava

 

 

 

 

Atpūtas vieta Dzirnavu dārzs

 

Bērnu rotaļu laukums

 

Video par Ēdoles pagastu