Ēdoles pagasta sieviešu klubiņš “Varavīksne”

Ēdoles pagastā jau trešo gadu darbojas sieviešu klubiņš “Varavīksne.” Klubiņa vadītāja ir ēdolniece Lolita Sproģe.
Lolita saka, ka tāpat kā varavīksne ir daudzkrāsaina, tāpat katra klubiņa dalībniece ir daudzpusīga un interesanta ar savu nokrāsu. Gada sākumā kopā tiek izstrādāts plāns, lai kopā būšana būtu interesanta, radoša un patīkama, pēc kura arī tiek strādāts.
Klubiņa dalībnieces kopā sanāk reizi mēnesī, vajadzības gadījumā tiekas divas reizes mēnesī. Kopā būšanas reizēs dalībnieces atklāj savus talantus, dalās pieredzē, gatavojās svētkiem, rūpējās par skaistumu un veselību, iesaistās sabiedriskās aktivitātēs.

“Varavīksne” aicina savā pulciņā jaunas dalībnieces. Interesentēm pieteikties pie vadītājas Lolitas Sproģes: pa telefonu 29720965

Leļļu izrāde bērniem

 Ēdoles kultūras namā

20. februārī plkst.13:00

MUZIKĀLA LEĻĻU IZRĀDE BĒRNIEM

MOŠĶU DIENA

 IEEJA : 1,50 euro

Aicinām uz izrādi pirmsskolas, sākumskolas bērnus un visus tos, kuriem patīk leļļu teātra māksla

Ceļā uz deju svētkiem

2020. gada vasarā no 6. jūlija līdz 12. jūlijam Rīgā notiks XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki,
kas pulcēs tūkstošiem dejotājus un dziedātājus no visas Latvijas.

Ēdoles kultūras namā

31. janvārī plkst.14:00

CEĻĀ UZ DEJU SVĒTKIEM

Koncertā piedalīsies;
• Kuldīgas 1. vidusskolas 1.-2., 3.-4. klašu deju kolektīvi;
• Kuldīgas 2. vidusskolas 3.-6. klašu deju kolektīvs “Kuldīdzēni”;
• Kuldīgas kultūras centra 3.-4. klašu deju kolektīvs “Stariņš”;
• Vārmes pamatskolas 1.-4. klašu deju kolektīvs “Dimdariņi”;
• Ēdoles pamatskolas 1.-4., 5.-9.klašu deju kolektīvi “Stārķēni”.