Biedrības un nodibinājumi

Ēdoles sieviešu apvienība “Vaidelote”
2015. gada 20. februārī pēc kultūras nama direktores Ineses Poriķes un bibliotēkas vadītājas Airas Celmas iniciatīvas tika   dibināta Ēdolē sieviešu apvienība “Vaidelote”.
Šīs apvienības mērķis ir dot iespēju pagasta sievietēm kvalitatīvi pavadīt laiku ārpus mājas, pilnveidoties, celt savu pašapziņu, piedalīties dažādās radošās darbnīcās, nodarboties ar fiziskām aktivitātēm.
Aira Celma pastāstīja, ka Vaidelote ir gudra, skaista, vieda sieviete, kas ar savu gribasspēku paceļas pāri pelēkai ikdienai, ka mūsdienu vaidelotes uzdevums ir dzīvot harmonisku un mīlestības piepildītu dzīvi.

“Vaidelotes” dibināšanas pasākums

 

 

 

“Vaidelotes” darbība

 

 

 

Ēdoles jauniešu biedrība “Iekaro savu nākotni”

Ēdoles jauniešu biedrību 2013. gadā dibinājusi Elīna Immere.

Jaunieši piedalījušies dažādos pasākumos, viesojušies pie citu pagastu jauniešiem, realizējuši “Darīsim paši” projektu, atjaunojot Ēdoles centra pieturu.

2015. gadā biedrības vadību pārņēmusi Evita Ozolpupa.