Biedrības un nodibinājumi

Ēdoles sieviešu apvienība “Varavīksne”, vadītāja Lolita Sproģe

Varavīksnes dalībnieces sevi vispusīgi izglīto, aktīvi iesaistās pagasta sabiedriskajā dzīvē.

Ēdoles jauniešu biedrība “Iekaro savu nākotni”

Ēdoles jauniešu biedrību 2013. gadā dibinājusi Elīna Immere.

Jaunieši piedalījušies dažādos pasākumos, viesojušies pie citu pagastu jauniešiem, realizējuši “Darīsim paši” projektu, atjaunojot Ēdoles centra pieturu.

2015. gadā biedrības vadību pārņēmusi Evita Ozolpupa.