Svecīšu vakars

Ēdoles pagasta kapsētās 31. oktobrī
SVECĪŠU VAKARS
Postmuižas kapos 13:00
Lieģu kapos 13:40
Kaušu kapos 14:30
Paružu kapos 15:20
Lūšu kapos 16:00

Foto izstāde

Ēdoles kultūras namā
Foto izstāde
OLĢERTS VISVALDIS GRŪBE
🌼CEĻOJUMU PIETURAS