Talka Stumbru kalnā

Ēdoles pagastā, 20. maijā tika organizēta talka Stumbru kalnā. Tas bija pirmais solis kultūras tūrisma objekta Stumbru kalna sakārtošanu. Sakopšanas mērķis ir piesaistīt finansējumu, lai izveidotu tūrisma taku, kas ieinteresētu gan pašus ēdolniekus, gan tūristus no citurienes.