Apsveikums Latvijas valsts svētkos

Sveicu visus Ēdoles pagasta iedzīvotājus Latvijas valsts
102. dzimšanas dienā!

Šis gads un šī valsts dzimšanas diena ieies mūsu tautas vēsturē kā trauksmes un neziņas laiks. Būsim stipri un pacietīgi!
Valsts svētki ir laiks, kad ar pateicību atceramies savas tautas varoņus. Cilvēkus, kuriem pateicoties varam bez bailēm dzīvot savās mājās, brīvā valstī, pārticībā un mierā.
Arī mūsu laikā, mūsu vidū ir varoņi, kuri savu darbu dara ar prieku un interesi. Dara dižus un cildenus darbus visas mūsu sabiedrības labā.
Par ieguldījumu Ēdoles pagasta dzīvē, šajā gadā iedzīvotāji,  izvirzījuši Airu Preisu, Guntu Pilenieci, Airu Celmu, Aigu Ciekali, Elīnu Futraku, Agnesi un Gati Moldovānus, Lieni Mūrnieci, Sonoru Skosu. 🌞APSVEICAM!🌞 Kopīgu godināšanu esam plānojuši atlikt līdz nākamajiem Valsts svētkiem – 4. maijam.
Vēl ir tik daudz ēdolnieku, kuriem gribētos teikt 🌞PALDIES🌞 par viņu labajiem, mazajiem darbiņiem. Visiem , kuri vāc atkritumus, kas nav pašu radīti, kuri ierīkojuši atpūtas vietas pie daudzīvokļu mājām. 🌞PALDIES🌞 tiem, kuri sakopj koplietošanas taciņas un teritorijas, kuri rūpējas par savas apkārtnes apzaļumošanu! 🌞PALDIES🌞 tiem cilvēkiem, kuri iesaistās kultūras dzīvē, mūsu vēstures un tūrisma objektu popularizēšanā!🌞 PALDIES🌞 tiem, kuri atrod laiku palīdzēt saviem kaimiņiem visdažādākos darbiņus! Jūsu labie darbi kopā ar dabas radīto skaistumu piešķir Ēdolei savu šarmu. Paši mēs bieži vien to nepamanām, bet to ierauga un novērtē iebraucēji.
Mēs katrs esam tikai piliens jūrā mūsu tēvzemē, taču bez šiem pilieniem nebūtu Latvijas. Mēs katrs to veidojam un mūsu veidotais paliks kā mantojums mūsu bērniem. Lai arī turpmāk pietiek spēka un mīlestības mūsu Latvijas nākotnes veidošanā!
Mēs viena tauta, viena saime
Mums zeme viena, liktens viens
Ja tauta zels, es arī zelšu,
ja tauta nīks, nīkt arī man
Ar tautu vienots, aizlūdzu:
Dievs, svētī LATVIJU!
/R.Vanags/
Ēdoles pagasta pārvaldes vadītāja AndaUpleja