Ziemassvētki

Pirms 2020 gadiem pirmo reizi izskanēja Ziemassvētku vēsts:

 “Gods Dievam augstībā, miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts”

Ir piedzīvoti tik dažādi Ziemassvētki. Tie ir svinēti ne tikai labos laikos, bet arī  kara un izsūtījumu gados, bijuši aizliegti padomju laikos, un šogad atkal ieies vēsturē kā īpaši -ierobežojumu laika Ziemassvētki.

Taču Ziemassvētku vēsts gadu tūkstošos palikusi nemainīga. Tā ir prieka vēsts.

Dievs mums devis divas rokas – vienu ar ko ņemt, otru ar ko dot. Atcerēsimies, ka īsto prieku piedzīvojam tieši dodot nevis ņemot.

Tādēļ šajos  Ziemassvētkos  dosim viens otram vairāk   labu vārdu, sirds mīlestību, prieku un uzmundrinājumus. Veltīsim mūsu  neatgūstamo vērtību –   laiku saviem mīļajiem  ģimenēs.

Ticību, cerību un mīlestību vēlot arī 2021. gadā

Anda Upleja