EKO Ziemeļi SIA informē !

EKO Ziemeļi SIA informē !
➡️Trešā darba grupas sanāksme ar iedzīvotājiem par EKO Ziemeļi vēja parka ieceri klātienē ar vides ekspertiem. Turpinot darbu pie vēja parka attīstības Kuldīgas novadā, šī būs trešā darba grupas sanāksme, kurā tiekamies ar iedzīvotājiem, lai diskutētu un skaidrotu jautājumus, kas aktuāli ikvienam plānotā vēja parka tuvumā dzīvojošam iedzīvotājam.
➡️Ja pirmajās divas darba grupas sanāksmēs galvenais sarunas temats bija saistīts ar vēja parka plānojumu un dabas vērtībām, tad trešā darba grupas saruna būs par iedzīvotājiem ļoti aktuālu tēmu – vēja parka ietekme uz iedzīvotāju veselību un drošību.
➡️Runāsim gan par trokšņiem un mirgošanu, gan par vēja elektrostaciju radīto apdraudējumu, diskutējot arī par staciju novietojumu, staciju modeļiem un risinājumiem ietekmju mazināšanai.
➡️Piedalīsies: Trokšņu eksperts – Jānis Rubinis, mirgošana – Anna Brokāne, vides risks – Jānis Pridulis, un IVN vadītājs Oskars Beikulis.
➡️Trešā darba grupas sanāksme notiks šī gada 15. februārī. Darbu sāksim plkst. 17:30. Visus sanāksmes dalībniekus būsim priecīgi redzēt Dārza ielā 6, Ēdolē, Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā.
➡️ Sanāksmes laikā sniegsim arī aktuālo informāciju par to, kā virzās ietekmes uz vidi novērtējuma process – kādi darbi ir paveikti, un kādi vēl veicami. Priecāsimies, ja varēsiet pievienoties plānotajai darba grupas sanāksmei.