EKO Ziemeļi SIA informē!

EKO Ziemeļi SIA informē!⬇️
➡️Ceturtā darba grupas sanāksme ar iedzīvotājiem par EKO Ziemeļi vēja parka ieceri, klātienē ar ainavu un tūrisma ekspertiem !
➡️Turpinot darbu pie vēja parka attīstības Kuldīgas novadā, šī būs ceturtā darba grupas sanāksme, kurā tiekamies ar iedzīvotājiem, lai diskutētu un skaidrotu jautājumus, kas aktuāli ikvienam plānotā vēja parka tuvumā dzīvojošam iedzīvotājam.
➡️Ja pirmajās trīs darba grupas sanāksmēs galvenais sarunas temats bija saistīts ar vēja parka plānojumu dabas vērtībām un ietekme uz iedzīvotāju veselību un drošību, tad ceturtās darba grupas sarunā piedalīsies Ainavu eksperts Oļģerts Nikodemus, tūrisma eksperts Andris Kleperis un IVN vadītājs Oskars Beikulis.
❗️ Trešā darba grupas sanāksme notiks šī gada 6. martā.
❗️ Darbu sāksim plkst. 18:00.
Visus sanāksmes dalībniekus būsim priecīgi redzēt Dārza ielā 6, Ēdolē, Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā
❗️Sanāksmes laikā sniegsim arī aktuālo informāciju par to, kā virzās ietekmes uz vidi novērtējuma process – kādi darbi ir paveikti, un kādi vēl veicami.
Priecāsimies, ja varēsiet pievienoties plānotajai darba grupas sanāksmei.