Uzmanību !

Kuldīgas novada Domes deputāti,16. aprīlī, ārkārtas Domes sēdē nolēma, ka tiek atcelti visi publiskie kultūras un sporta pasākumi Kuldīgas novada teritorijā līdz 30. jūnijam.
Esiet saprotoši un gaidīsim, kad ierobežojumi tiks atcelti.