Nāc un piedalies!

IMG_0389

 

Šajā sezonā Ēdoles kultūras nams piedāvā brīvā laika pavadīšanas  iespējas dažādām gaumēm. Jūs aicina nodarbības:

 

Pirmdienās

15.00   7.- 9. klašu deju kolektīvs. Vadītāja Inese Poriķe
16.30   Sarīkojumu dejas bērniem un jauniešiem. Vadītāja Inese  Olštreina
19.00   Vidējās paaudzes deju kolektīvs Mudurs. Vadītāja Inese Poriķe
Otrdienās

19.00 Aerobika Vadītāja Linda no Alsungas

Trešdienās

12.00 Pirmsskolas vecuma bērnu „Rūķītis” deju nodarbības. Vadītāja Evita Ozolpupa
15.00 7.- 9. klašu deju kolektīvs. Vadītāja Inese Poriķe
16.15 Veselības vingrošana. Vadītāja Malda Ruņeniece
19.00 Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Mudurs”. Vadītāja Inese Poriķe
Ceturtdienās

19.00 Aerobika. Vadītāja Linda no Alsungas

Piektdienās

18.00 Jauniešu vokālais ansamblis „Nova”. Vadītāja Dace Jansone
21.00 Jauniešu deju kolektīvs „Sprigulis”. Vadītāja Inese Poriķe

Reizi mēnesī tiek aicināti  dalībnieki uz dāmu klubiņa “Vaidelote” nodarbībām.

Aicinām pieteikties dalībniekus amatierteātra kolektīvā.