Ziemassvētku sveicieni pagasta senioriem

Gada nogalē Ziemassvētku sveicienus saņēma Ēdoles seniori. IMG_1546Ēdoles pamatskolas bērni visiem pensionāriem bija izcepuši piparkūkas, kas kopā ar svecīti tika nodotas kā Ziemasssvētku sveiciens.

21. decembrī Ēdoles kultūras namā notika svētku pasākums senioriem, kura laikā pie svētku cienasta varēja noklausīties Ēdoles mūzikas skolas filiāles bērnu sagatavotu koncertu, ansambļa “Nova” Ziemassvētku priekšnesumus, piedalīties loterijā un izlocīt kājas Snēpeles muzikantu pavadībā.

IMG_1502IMG_1466

Pagasta ļaudis, kuri sasnieguši 80 gadu vecumu un invalīdus, kuri veselības stāvokļa dēļ nespēj IMG_1557apmeklēt kulūras namu, mājās apciemoja pagasta darbinieces kopā ar ansambļa “Nova” meitenēm, kas iepriecināja vecos ļaudis ar Ziemassvētku dziesmām un dzejoļiem.

28. decembrī sveicienus no Ēdoles pagasta un ansambļa meitenēm saņēma arī tie 7 ēdolnieki, kuri šobrīd savas dienas pavada pansionātā “Venta”