Ēdoles pagasta sieviešu klubiņš “Varavīksne”

Ēdoles pagastā jau trešo gadu darbojas sieviešu klubiņš “Varavīksne.” Klubiņa vadītāja ir ēdolniece Lolita Sproģe.
Lolita saka, ka tāpat kā varavīksne ir daudzkrāsaina, tāpat katra klubiņa dalībniece ir daudzpusīga un interesanta ar savu nokrāsu. Gada sākumā kopā tiek izstrādāts plāns, lai kopā būšana būtu interesanta, radoša un patīkama, pēc kura arī tiek strādāts.
Klubiņa dalībnieces kopā sanāk reizi mēnesī, vajadzības gadījumā tiekas divas reizes mēnesī. Kopā būšanas reizēs dalībnieces atklāj savus talantus, dalās pieredzē, gatavojās svētkiem, rūpējās par skaistumu un veselību, iesaistās sabiedriskās aktivitātēs.

“Varavīksne” aicina savā pulciņā jaunas dalībnieces. Interesentēm pieteikties pie vadītājas Lolitas Sproģes: pa telefonu 29720965