ALTUM aktīvi sniedz atbalstu uzņēmējiem

 Lai arī vasara ir atpūtas laiks, uzņēmējdarbība atvaļinājumā neiet. Vienotā Attīstības finanšu institūcija ALTUM uzņēmējiem piedāvā sešpadsmit valsts atbalsta programmas, kuras uzņēmēji arī aktīvi izmanto. Pēdējā pusotra gada laikā kopumā uzņēmēji saņēmuši finansējumu aizdevumu, garantiju un riska kapitāla veidā 165 miljonu eiro apjomā, tādējādi attīstot gandrīz 3000 projektus.

Atbalsts paredzēts gan biznesa uzsācējiem, gan mikro un maziem uzņēmumiem, gan lauksaimniekiem. Īpašu palīdzību mājokļa iegādei sniedz mājokļu galvojumu programma ģimenēm ar bērniem. Par atbalsta iespējām stāsta Attīstības finanšu institūcijas ALTUM Liepājas un Ventspils reģionālo centru vadītāja Ira Jākobsone.
– Ar ko ALTUM atšķiras no citiem finansējuma sniedzējiem?
ALTUM savā darbībā nekonkurē, bet gan sadarbojas ar komercbankām. ALTUM pilda valsts uzticētu uzdevumu sniegt finansējumu uzņēmējiem, kuriem to ir grūtāk saņemt bankās. Dažādu iemeslu dēļ daļai uzņēmēju nauda bankās nav pieejama pietiekamā apjomā, piemēram, biznesa uzsācējiem, maza apjoma projektiem vai ļoti strauji augošiem uzņēmumiem, jo no banku viedokļa šie projekti ir pārāk riskanti vai tos nav ekonomiski izdevīgi finansēt.
Taču šie projekti ir ļoti svarīgi Latvijai, tie palīdz saglabāt esošās un rada jaunas darbavietas, nodrošinot ienākumus iedzīvotājiem un ģenerējot nodokļus valstij, tas savukārt veicina reģionu attīstību. Ar gandarījumu un lepnumu raugāmies uz mazākiem un lielākiem uzņēmumiem, kas savam atspērienam un izaugsmei izmantojuši valsts atbalsta programmu iespējas, bieži tās kombinējot ar banku finansējumu. Parasti uzsācējs uzsāk savu biznesu ar ALTUM finansējumu, bet vēlāk, kad jau ir nostiprinājis savu uzņēmumu, pēc nākošā aizdevuma vēršas komercbankā.
– Daudzas kredītiestādes piedāvā aizdevumus – ar ko īpaši ir ALTUM aizdevumi?
– ALTUM īstenotajās programmās mazāki un lielāki aizdevumi pieejami gan iesācējiem biznesā, gan pieredzējušiem uzņēmējiem, kas vēlas attīstīt savu biznesu un celt konkurētspēju, kā arī lauku saimniekiem. Izsniedzot valsts atbalsta aizdevumus, ALTUM uzņemas lielākus riskus, tai skaitā zemāku ķīlas nodrošinājumu. Apgrozāmo līdzekļu aizdevumu atmaksas termiņi ir garāki, finansējums pieejams arī uzņēmējiem bez pieredzes.
– Kāds šobrīd ir atbalsta aizdevumu programmu klāsts?
Mazie un vidējie uzņēmumi ir ļoti svarīgs ALTUM atbalsta segments. Šiem uzņēmumiem ir pieejamas vairākas aizdevumu programmas, sākot no mikrokredītiem līdz pat aizdevumiem attīstībai un konkurētspējas uzlabošanai, kurās apgrozāmo līdzekļu aizdevumam termiņš ir pat līdz 5 gadiem.
Biznesa uzsācēji ir klientu grupa, kurai bez finansējuma nepieciešams arī konsultatīvs atbalsts. Starta programma nodrošina šādu kompleksu atbalstu: bezmaksas mācības zināšanu iegūšanai uzņēmējdarbībā, bezmaksas konsultācijas biznesa plāna sagatavošanai, finansiālo atbalstu aizdevuma un procentu maksājumu subsīdijas veidā – 70% vai 80% apmērā. Uzsācēji savai attīstībai bieži izmanto arī mikrokredītus, bet uzņēmēji ar idejām, kam ir straujas izaugsmes potenciāls, var saņemt finansējumu riska kapitāla veidā jau ļoti agrīnā idejas attīstības fāzē.
Lauksaimniekiem piedāvājam aizdevumus gan apgrozāmiem līdzekļiem, gan investīcijām, arī lietotas lauksaimniecības tehnikas iegādei un lauksaimniecības zemes iegādei. Lauksaimniecības zemes iegādes aizdevuma summa 430 000 eiro, aizdevuma termiņš ir līdz 20 gadiem, aizdevumam nav nepieciešams papildus nodrošinājums, ja pirkuma cena atbilst zemes vērtībai, ko noteicis sertificēts vērtētājs. Aizdevuma procentu likme ir 2.5% + Valsts kases resursu cena.
Lai uzzinātu vairāk par atbalsta iespējām un piemeklētu sava uzņēmuma aktuālajām vajadzībām piemērotāko programmu, aicinām izmantot mūsu Attīstības programmu kalkulatoru, kas pieejams mājas lapā www.altum.lv.
Esiet laipni gaidīti ALTUM reģionālajā centrā un konsultāciju birojos.
Tuvākais ALTUM reģionālais centrs atrodas Ventspilī, Saules ielā 19, tālr. 63623067; bet tuvākie konsultāciju biroji – Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4,tālr. 25780355(pieņemšanas dienas : pirmdiena, otrdiena, piektdiena).