Izmaiņas ūdenssaimniecības pakalpojumu saņemšanā

Ēdoles pagasta, Ēdoles ciema ūdenssaimniecību turpmāk apsaimniekos SIA „KULDĪGAS ŪDENS”

 Ar Kuldīgas novada Domes 2018. gada 25.oktobra sēdes lēmumu, no 2019. gada 1. janvāra ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana un attīrīšana tiek deleģēta SIA „KULDĪGAS ŪDENS”.

Tiks veikta ūdens patēriņa skaitītāju maiņa

7.,  8., 9., 10 un 11. janvārī SIA “KULDĪGAS ŪDENS” Ēdoles pagastā, Ēdoles ciemā veiks ūdens patēriņa skaitītāju maiņu (plombēšanu), uzņēmums lūdz privātmāju īpašniekiem nodrošināt piekļuvi ūdens sanitārajiem mezgliem, kā arī uzstādītajiem ūdens skaitītājiem. Ja nav iespējams būt uz vietas noteiktajos datumos, tad, lūdzu, zvaniet uz tālr. 26417990, lai vienotos par citu laiku.

Līgumus varēs noslēgt uz vietas – Ēdoles pagastā, Ēdoles ciemā pagasta pārvaldē

18., 19. februārī SIA „KULDĪGAS ŪDENS” dosies izbraukumā uz Ēdoles ciemu, lai slēgtu abonenta līgumus ar pakalpojuma lietotājiem (privātmāju īpašniekiem: fiziskām un juridiskām personām). Apmeklētāji tiks gaidīti Ēdoles pagasta pārvaldē, Ēdoles ciemā no 9.00 līdz 17.00. Lūgums ierasties privātmājas īpašniekam, līdzi ņemot pasi, zemesgrāmatas apliecību vai citu īpašuma apliecinošu dokumentu.

Informējam, ka Kuldīgas novada Domes apstiprinātā maksa no 2016. gada 28. janvāra par sniegtajiem pakalpojumiem ir sekojoša (saglabājas pašreizējā):

  • par ūdensapgādi – 0.56 EUR/m3, bez pievienotās vērtības nodokļa;
  • par kanalizācijas novadīšanu – 0.53 EUR/m3, bez pievienotās vērtības nodokļa.

Informējam, ka rēķinus par patērēto ūdeni/kanalizāciju izrakstīs SIA “KULDĪGAS ŪDENS”, tie tiks nosūtīti uz e-pastu vai uz pasta adresi (0.68 EUR), vai tie būs pieejami Ēdoles pagasta pārvaldē pie lietvedes. Turpmāk ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi jānolasa un jānodod no katra mēneša 26. līdz 28. datumam, nosūtot uz e-pastu: udens.pagasti@kuldiga.lv vai nododot Klienta portālā: https://kunorekini.kuldiga.lv, vai nododot pagasta pārvaldē pie lietvedes . Rēķins adresātam uz e-pastu tiks nosūtīts līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Tālruņi uzziņām: Klientu apkalpošanas daļa 26417990, 63322358.