Konkurss par Krišjāņa Valdemāra piemiņas vietas izveidi Ēdoles Dzirnavu dārzā

Pirmdien, 20. jūnijā, tika atvērti metu konkursam Krišjāņa Valdemāra pieminekļa (vides objekta) izveidei Ēdoles ciema Dzirnavu dārzā iesniegtie piedāvājumi. Kopskaitā saņemti 5 piedāvājumi. 

Lēmumu par to, kuram no piedāvājumiem dot priekšroku, 29. jūnijā pieņems konkursa žūrija. Žūrijā darbojas Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības nodaļas vadītāja Jana Jākobsone, Kuldīgas aktīvās atpūtas centra vadītājs Artis Gustovskis, Kuldīgas novada pašvaldības kultūras nodaļas vadītāja Dace Reinkopa, Ēdoles pagasta pārvaldes vadītāja Anda Upleja un Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas padomnieks, arhitekts Edgars Zalāns.

Kuldīgas novada Dome aicina arī iedzīvotājus iepazīties ar piedāvājumiem un paust savu viedokli, nobalsojot par iecienītāko.

21., 22., 27. un 28. jūnijā iesniegtie piedāvājumi būs apskatāmi  -Kuldīgas novada domes telpās Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, 1. stāva vestibilā;

-Ēdoles pagasta pārvaldē, Dārza ielā 6, Ēdolē;

-nobalsot par kādu no variantiem ir iespējams arī www.kuldiga.lv sākumlapā, labajā pusē.

Balsošana noslēgsies 28. jūnijā. 

Iesniegto piedāvājumu apraksts no iesniegtajiem paskaidrojuma rakstiem

1.Devīze “Grāmata”

Abstrakcionismā veidotais darbs ir interpretācija Krišjāņa Valdemāra nācijas pašapziņas celšanas darbībai Ēdolē. Darbā attēlota tautas izglītošanās, kas ir kā atvērta grāmata. To ir atvēris Krišjānis Valdemārs ar sevis un visas nācijas virzītu spēku. Tā ir kā vēstījums par grāmatas nozīmi katram latvietim. Uz skulptūras ir veidots Krišjāņa Valdemāra cilnis un viņa paustā atziņa “Brīvu attīstību visiem”.

2.Devīze “Sapņu kuģi”

Cilnī Krišjānis Valdemārs ir atveidots kā jauns cilvēks, akcentējot Ēdoles dzīves posma nozīmi viņa personības izaugsmē, radot asociāciju ar idejām un centieniem, kam bija lemts pāraugt lokālo mērogu un iedvesmot līdzcilvēkus nozīmīgiem mērķiem, starp kuriem izglītības iegūšana bija visa pamats. Pieminekļa pamatne veidota no apstrādāta laukakmens. Figūra veidota kā abpusējs bronzas cilnis, savukārt augšējā daļa ažūra, telpiska, izstrādāta alumīnijā. Laukakmens pieminekļa pamatnē simbolizē latvietību un Kr. Valdemāra personības pamatīgumu. Ažūrā pieminekļa daļa atveido koku lapotni (asociācija ar Ēdoles simtgadīgajiem ozoliem), kas transformējas sapņu kuģī – idejā par nākotni.

3.Devīze “Ēdole 2016”

Skulptūrā attēlots Krišjānis Valdemārs, izstarojot draudzīgu viesmīlību, sveicienā sniedzot roku Ēdoles iedzīvotājiem un viesiem. Skulpturālajā kompozīcijā no attāluma ir redzams kā vīrs, kurš sveicienam sniedz roku, atspiedies pret plauktu, kas simbolizē pirmās latviešu bibliotēkas izveidošanu Ēdolē un vienlaicīgi arī latviešu izglītošanas veicināšanu. Tuvplānā vides objekts pārtop par vēsturiskās izziņas un informācijas avotu, kurā katram priekšmetam ir sava simboliska nozīme. Katrs priekšmets plauktā paredzēts kā Kr.Valdemāra daudzpusīgās darbības simbols ne tikai Ēdoles, bet visas Latvijas kontekstā. Globuss – latviešu redzesloka paplašināšana, pasaules izzināšana; kuģa modelis – jūras skolu dibināšana, latviešu materiālā stāvokļa uzlabošana; grāmatas – Kr. Valdemāra publikācijas. Skulptūru paredzēts izgatavot bronzā.

4,Devīze “Edrain 12”

Vides objekts – skulptūra “Bura” attēlo stilizētu buru. Skulptūru paredzēts atveidot bronzā. Skulptūras ideja – jaunas vēsmas nesoša vēja pūsta bura. Vides objekta izveides uzdevums – parādīt progresīvo Krišjāņa Valdemāra darbību 19.gadsimta vidū, simboliski ieliekot to buras veidolā. Bura kā simbols Kr.Valdemāra centieniem latviešu valodas veidošanā, latviešu izglītošanā, dibinot jūras skolas un izveidojot pirmo latviešu bibliotēku Ēdolē ar mērķi izglītot latviešus un celt viņu materiālo labklājību. Skulptūras informatīvajā daļā – buras centrā – tiktu iemontēta grozāma medaļa, kurai vienā pusē izveidots cilnis ar Krišjāņa Valdemāra portretu, bet otrā pusē paredzēta šrifta daļa ar iegravētiem tam laikam progresīvu ideju nesēja un realizētāja Kr.Valdemāra saukļiem un publikāciju virsrakstiem.

5.Devīze “Gaismas nesējs”

Krišjāņa Valdemāra iemiesotais “Gaismas nesējs” attēlots kā spēcīgs vīrietis aktīvā kustībā uz priekšu, uz rokas tas nes pūci. Žests un kustība liecina par apzinātu, spēkpilnu, mērķtiecīgu kustību. Roku kustība, vēziens savā žestikulācijā rāda apvienošanos, saucot citus līdzi. Figūras kompozīcija ir stabila, kustību vēršot uz priekšu. Kājas attēlotas gaitā, kas vērsta kāpjot augšup. Un šī rāpšanās, vēlēšanās, cenšanās tikt augšup, ietverot gudrības, izglītības, zinību nozīmi cilvēka izaugsmē, brīvības apgūšanā un atrašanā sevī. Pūce uz tēla rokas simbolizē zināšanas,  gudrības un zinību gaismu, kurai Krišjānis Valdemārs savas dzīves laikā bezbailīgi ticēja un to sargādams nesa cauri savai dzīvei, iededzot gaismu citu cilvēku apziņās, kas kā prožektors spilgti izgaismo latviešu tautu nākotnē.

Nobalsot par kādu no variantiem ir iespējams arī www.kuldiga.lv sākumlapā, labajā pusē. Balsošana noslēgsies 28. jūnijā.