Konkurss „Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta 2016”.

IMG_0835

Lai veicinātu lauku vides sakoptību un godinātu sakoptākos lauku  māju, zemnieku saimniecību un ražošanas uzņēmumu, iestāžu, veikalu  un daudzdzīvokļu māju saimniekus,  arī šogad notiks konkurss „Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta 2016”.

Konkurss norisināsies laika posmā no 1. jūnija līdz 31. augustam.  Līdz šim arī no Ēdoles pagasta izvirzītās saimniecības ieguvušas augstu novērtējumu.

Konkursā aicināti pieteikties Kuldīgas novada pagastos atrodošos īpašumu saimnieki, kuri izveidojuši skaistus dārzus un uztur labā kārtībā sava īpašuma teritoriju. Iespējams gan pašiem pieteikt savu saimniecību konkursam, gan arī pieteikt citus skaistu sētu īpašniekus, piemēram, kaimiņus.

Konkursa pieteikuma veidlapa