Leļļu izrāde bērniem

 Ēdoles kultūras namā

20. februārī plkst.13:00

MUZIKĀLA LEĻĻU IZRĀDE BĒRNIEM

MOŠĶU DIENA

 IEEJA : 1,50 euro

Aicinām uz izrādi pirmsskolas, sākumskolas bērnus un visus tos, kuriem patīk leļļu teātra māksla