Sieviešu ansamblis NOVA- starp labākajiem novadā

CAM0113019. martā Kuldīgas kultūras centrā notika novada vokālo ansambļu konkurss, kurā piedalījās 14 kolektīvi no Kuldīgas pilsētas un pagastiem. Daces Jansones vadītais Ēdoles ansamblis NOVA, uzrādot otro labāko vērtējumu starp sieviešu vokālajiem ansambļiem pēc Kuldīgas ansambļa “Trifeles” , izcīnīja I pakāpes diplomu  un ceļazīmi uz  konkursa 2. kārtu. Vēlam veiksmi ansambļa NOVA dziedātājām: Evitai Ozolpupai, Kristai Ciekalei, Amandai Arājai, Elīzai Jansonei, Aigai Blumbergai, vadītājai Dacei Jansonei un koncertmeistarei Egitai Putniņai!

CAM01127