Tiks izsludināts jauns konkurss K.Valdemāra piemiņas vietas izveidei

Foto: Eduards Dambergs

Kuldīgas novada pašvaldības Ēdoles pagasta pārvaldes izsludinātais metu konkurss Krišjāņa Valdemāra pieminekļa (vides objekta) izveidei Ēdoles ciema Dzirnavu dārzā noslēdzies bez uzvarētāja.

Konkursa žūrijas komisijas sēdē tika apspriests gan žūrijas locekļu redzējums par iesniegtajiem piedāvājumiem, gan sabiedriskās apspriešanas rezultāti. Sabiedriskajā apspriešanā savu viedokli pauda 620 balsotāji. Visvairāk balsu nodots par piedāvājumu ar devīzi “Ēdole 2016”, kā otrs pieņemamākais variants atzīmēts darbs ar devīzi “Sapņu kuģi”, bet 3. vietā balsojumā ierindojies piedāvājums ar devīzi “Edrain 12”. Savukārt Ēdoles pagasta pārvaldē vairākums balsotāju izvēlējušies piedāvājumu “Edrain 12”.

Žūrijas komisijā diskutēja par to, kā piedāvātie vides objekti iederētos Ēdoles Dzirnavu dārzā un vai iesniegtie darbi saturiski atspoguļo Krišjāņa Valdemāra devumu Ēdolei. Tā kā nebija vienprātības par to, kurš no piedāvājumiem būtu visatbilstošākais, nolemts konkursu izsludināt atkārtoti, precizējot konkursa nolikumu. Tāpat nolemts piešķirt veicināšanas balvas piedāvājumiem, kurus par labākajiem atzinuši profesionāļi, sabiedrības vairākums un Ēdoles iedzīvotāji.

7.jūlijā plkst. 10:00 Kuldīgas novada pašvaldībā iecerēts atvērt konkursam iesniegtās aploksnes ar devīžu atšifrējumiem, līdz ar to atklājot, kas ir iesniegto piedāvājumu autori. Par atkārtotā metu konkursa izsludināšanu pašvaldība informēs atsevišķi. Ar atkārtotā metu konkursa nolikumu būs iespējams iepazīties www.kuldiga.lv .

Konkursā žūrijas komisijā darbojās Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības nodaļas vadītāja Jana Jākobsone, Kuldīgas aktīvās atpūtas centra vadītājs Artis Gustovskis, Kuldīgas novada pašvaldības kultūras nodaļas vadītāja Dace Reinkopa, Ēdoles pagasta pārvaldes vadītāja Anda Upleja un Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas padomnieks, arhitekts Edgars Zalāns