Iedzīvotāju sapulce

Iedzīvotāju sapulcē Ēdolē, kas notika šā gada 20. aprīlī, sanākušie aktīvi pauda viedokli par pagastā notiekošo un uzdeva jautājumus novada Domes priekšsēdētājas vietniekam Aleksandram Langem, pagasta pārvaldniecei Andai Uplejai un SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi”  namu apsaimniekotājai Kristīnei Silvestrovai.

Pārvaldniece pastāstīja par situāciju pagastā, plānotajiem dar-
biem un iecerētajiem pasākumiem, pauda gandarījumu par to, ka darbību uzsākusi interešu kopa„Vaidelote”, kā arī uzteica pagasta jauniešu sarosīšanos.
Sapulcē izvērtās diskusija par rotaļlaukumu Dārza ielā – kāda
iedzīvotāja sūdzējās, ka pirms pāris gadiem uzstādītās iekārtas jaudaļēji sabojātas, bet citi iebilda, kaiekārtas diemžēl bojā pašu pagastabērni un pat pieaugušie.  Vairākkārt mainīti  sabojātie tīkli basketbola groziem un futbola vārtiem.
Iedzīvotāji bija sašutuši arī par to, ka bērni apzināti ar akmeņiem metot pa šobrīd neizmantotās bērnudārza ēkas logiem. Sūdzības bija arī par ceļu greiderēšanas kvalitāti. A.Lange atbildēja, ka sūdzību nodos KKP, kas veic greiderēšanu, kā arī piebilda, ka iegādāts jauns greiders un situācijai vajadzētu uzlaboties. Viedokļi atšķīrās arī par to, vai naktī būtu jādeg āra apgaismojumam – atbildot uz
jautājumu, kāpēc apgaismojumu izslēdz, A.Upleja skaidroja, ka
iepriekš iedzīvotāji sūdzējušies, ka āra apgaismojums nakts laikā lieki tērē līdzekļus, bet, ja iedzīvotāji uzskata, ka apgaismojumam jādeg visu nakti, to var mainīt.
Jautājumi iedzīvotājiem bija arī par namu un atkritumu apsaimniekošanu, atbildes uz tiem sniedza KKP pārstāve.