Link
Lieldienu pasākums šogad norisinājās kultūras namā 05.-4.2015. ar tematisku izrādi “ BRĪNUMZĀLĪTE”, pēc filmas “Īsa pamācība mīlēšanā”, motīviem. Izrādē piedalījās Ēdoles kultūras nama pašdarbnieki: VPDK Mudurs , JDK Sprigulis, vokālais ansamblis NOVA un Ēdoles mazākie dejotāji. Viņi ne tikai dejoja un dziedāja ,bet arī iejutās dažādās lomās, kuras izpildīja aizrautīgi ieinteresējot daudzos apmeklētājus. Tika izveidota Lieldienu dekoru izstāde un zīmējumu izstāde par tēmu. Pēc izrādes visi varēja organizēti “cīnīties” olu kaujās, tās ripināt un  izšūpoties  šūpolēs.