Valsts svētku pasākums

Ēdoles kultūras namā

16. novembrī plkst.18:00

 Valsts svētku pasākums

Programmā:

  •  Kultūras nama pašdarbnieku, Ēdoles pamatskolas un Alsungas  mūzikas skolas Ēdoles filiāles audzēkņu koncerts;
  •  Pateicību un atzinību pasniegšana:

Zanei Jančevskai,  Sandrai Ēķei,  Ilzei Blokai,  Egitai Putniņai,  Aigai Ciekalei,  Laumei Migovičai,  Uldim Putniņam,  Aivim Gudermanim,  Gundaram Kronpušam,  Mārtiņam Immeram.

  • Kopēja latvju zīmju veidošana no svecēm.
  • Atpūtas vakars 22.00, spēlē grupa’’ Kurzemnieki’’, ieeja brīva.